V našem obchodě prodáváme použité zboží.

Neprovozujeme klasický internetový obchod.

Naše internetové stránky pouze prezentují zboží, které se aktuálně nalézá na prodejně. Všem zákazníkům doporučujeme osobní návštěvu naší prodejny. Zde si můžete zboží vyzkoušet a také zjistíte, že vypadá vždycky lépe než prezentovaná fotografie, jelikož nejsme profesionální fotografové.

Objednání a doručení zboží

Pokud zákazník nakoupí zboží přes www stránky a požádá o zaslání nebo dopravu našeho zboží i bez osobní prohlídky, považuje se tento prodejní případ z právního hlediska za totožný s osobním nákupem v naší prodejně.

V případě potřeby zajistíme i dopravu na Vámi určenou adresu. U nábytku, který lze zabalit, nabízíme dopravu přepravní službou na dobírku. Pro dovoz je nutná časová součinnost zákazníka.

Protože se jedná o použité zboží, není možné považovat za závadu takový jeho stav, který se dá u použitého zboží předpokládat. Při prodeji bazarového nábytku se řídíme § 616 odst. 1 občanského zákoníku.

Na našem webu využíváme cookies.

Ochrana osobních údajů

Řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”. 

Tyto www stránky se zabývají primárně prodejem bazarového nábytku. Evidujeme vaše objednávky, pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování, přístup do administrace,objednávkám, jen pro povolené IP adresy atd.). Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Níže všechny případy rozebíráme podrobněji, především z pohledu právních důvodů zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši poštovní adresu nebo na email nabytek111@email.cz. Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody. 

Nasbírané osobní údaje nepředáváme dalším příjemcům ani správcům.

Osobní údaje získané od subjektu

Kontaktní formulář

Odeslání dotazu či poptávkyKontaktní formulář slouží subjektům, které se chtějí dotázat na jakoukoliv informaci. Případně mají zájem o bazarový nábytek. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou kontakt na vás, což může být e-mailová adresa, nebo telefon a samotná zpráva.Pokud nás budete kontaktovat přes kontaktní formulář, vždy vás v odpovědi na e-mail upozorníme, že nám musíte dát souhlas o uchování osobních údajů pro účely komunikace o tématu, kvůli kterému nás oslovujte.
Osobní údaj:e-mailová adresa, jméno, telefon, zpráva
Získání osobního údaje:od subjektu
Zákonnost:souhlas subjektu
Účel:kontaktní informace, využitelné pro uživatelskou podporu, případně vznik smluvního vztahu
Informace o zpracování:Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s Jiřím Krejčím, nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pokud jde jen o zaslání dotazu, data archivujeme jen po dobu komunikace, maximálně 1 měsíc. Pak dojde o odstranění vašich dat (e-mailu i veškeré komunikace). 

Osobní údaje získané automaticky

Webový server www.stylovynabytek.eu automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány vlastní logy www serveru a přes Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na www stránku přistupováno. Holland používá takto získané informace jen a pouze k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci webu. 

Údaje pro reklamní systémy 
Holland nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran. 

Ukládání dat na počítač uživatele 
V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. 

Zabezpečení osobních údajů

Holland pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené připojení s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v zabezpečené databázi a na cloudu. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři (Google). 

Jiří Krejčí jako správce

Správce odpovídá za dodržování povinností kladených Obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených Obecným nařízením.

Zpracovatelé

Zpracovávají osobní údaje dle pokynů a potřeb správců. Patří mezi ně webmaster, poskytovatel webhostingových služeb. Mezi zpracovatelem a správcem existuje smluvní vztah.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Dle interní analýzy nemáme povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení…) 
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá majitel firmy Jiří Krejčí (Tel.:+420 608 166 877, e-mail: nabytek111@email.cz)

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování záruky na zakoupené zboží) a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv. 

Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

  1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat
  2. právo osobní údaje opravit či doplnit
  3. právo požadovat omezení zpracování
  4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
  5. právo požadovat přenesení údajů
  6. právo na přístup k osobním údajům
  7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
  8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
  9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Žádost o přenositelnost údajů

Pokud chcete požádat o přenos svých údajů (tedy těch co jste vy sami zadali), kontaktujte nás na nabytek111@email.cz

Vznesení námitky

Pokud chcete vznést námitku, kontaktujte nás na nabytek111@email.cz

Žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud chcete odvolat souhlas, kontaktujte nás na nabytek111@email.cz

Žádost o odstranění osobních údajů (právo být zapomenut)

Pokud chcete kompletně vymazat svoje data z našich databází, kontaktujte nás na nabytek111@email.cz